top of page
POSAO

Kada je riječ o ljudskoj sreći, jedna od najvažnijih vrijednosti za većinu ljudi je osjećaj doprinosa kroz svoju karijeru.

Nažalost danas većina ljudi ne može povezati karijeru s doprinosom.

Zašto je tome tako?

Na svijetu postoje samo dvije vrste tvrtki.

S jedne strane, postoje tvrtke koje daju doprinos svijetu i čine ga boljim, sigurnijim i sretnijim mjestom.

Zatim, tu su tvrtke koje uzimaju, a ne daju i ne vode brigu o tome kako njihov proizvod ili usluga utječe na živote drugih.

U kojoj od tih dvije vi radite? Da li je posao koji sada radite za dobrobit drugih općenito i da li kroz taj posao osjećate zadovoljstvo ili se nalazite u tvrtki koja ne brine o dobrobiti nego samo za profit?

Ako radite za organizaciju koja brine o svojim zaposlenicima tada možete balansirati svoje osobne potrebe sa potrebama organizacije. Osjećate se zadovoljno i ispunjeno.

Ako radite za organizaciju koja ne brine o svojim zaposlenicima, razmislite kako da izađete iz takve organizacije i potražite bolju priliku koja će vas učiniti zadovoljnim, te vam dati priliku da doprinosite svijetu.

Možete biti poduzetnik ili zaposlenik. Oboje je dobro. Vi sami procijenite što je bolje za vas.

Kad pogledamo današnje poduzetnike možemo reći da ih sve više razmišlja u dobrom smjeru. Oni ne otvaraju tvrtke koje se bave fosilnim gorivima, lošom hranom, nego baš suprotno. To su tvrtke koje su orijentirane na zdrav način života, organsku hranu, obnovljive izvore energije, zdrave napitke sa malo ili bez šećera što je pokazatelj da sve više ljudi razmišlja o dobrobiti društva i ovog planeta.

Zato počnite tražiti upravo takve kompanije, jer je itekako bitno da ne dobijete samo plaću, nego da ste i zadovoljni poslom i svojim doprinosom čovječanstvu. Osim toga, ne radi se tu da morate spašavati svijet, ali dajte svoj doprinos da i slijedećim generacijama ne zagorčamo život.

Da bi bili ispunjeni kroz svoj rad upitajte se slijedeće:

Kako mogu dobro zarađivati?

Kako mogu zaista uživati u onome što radim?

Kako mogu doprinjeti svojim radom?

Kad razmislite o tim stvarima bit ćete sigurniji što napraviti da bi imali dobar život.

Kad razmišljate o svojoj karijeri upitajte se slijedeće: da li rastem, da li se razvijam, da li je moja karijera uzbudljiva, da li učim nove alate, vještine?

Ako imate vlastiti posao upitajte se da li on stagnira ili raste, što je vaša definicija posla, što je vaša definicija karijere.

Ako  živite život gdje je posao i privatno vrijeme podređeno jednom cilju, a to je život, onda ste na dobrom putu.

Ako čekate vikend da bi živjeli, onda ste u ozbiljnim problemima.

Zapamtite, doprinos donosi ispunjenje. Dakle, neka vaša vlastita sreća bude vaš vodič u vašoj karijeri.

bottom of page