top of page

P E R C E P C I J A

Percepcija je naša mentalna vještina koja nam pomaže da sagledavamo stvari sa različitih gledišta.

Svaki čovjek ima svoju percepciju na sve oko njega, na svaku situaciju ili osobe.

Ukoliko imamo različita gledišta to ne znači da je netko u pravu, a netko u krivu.

Većina ljudi ima problem sa percepcijom. Ne znaju sagledati stvari na drugi način i čini im se da su neki problemi nerješivi.

Koliko puta vam se dogodilo da ste neki problem podijelili sa nekom bliskom osobom i ta osoba je našla rješenje,

a vama se činilo da ste u mat poziciji. To je zato što je ta osoba imala drugačije gledište.

Ljudi su jedina živa bića na planeti kojima je dana ta sposobnost, no pitanje je koliko je poznaju i koriste. 

Ponekad, da bi pronašli rješenje morate sagledati problem sa više strana, možda četiri ili pet. 

Tako jačate i vašu svjesnost.

Koristite percepciju svjesno, često i na različite načine i promijenit ćete svoj život iz korijena. 

bottom of page