top of page

Mindfulness

Često se meditacija i mindfulness koriste kao sinonim, ali to nije isto. 

Mindfulness je tehnika usmjeravanja mentalnog sklopa na sadašnju, trenutnu situaciju.

Ona se koristi za oslobađanje stresa u sadašnjem trenutku.

Većina vođenih meditacija su zapravo mindfulness, a ne meditacija.

Mindfulnessom prakticiramo dovođenje svjesnosti u sadašnji trenutak. 

 

Što je Mindfulness?

Mindfulness je sposobnost da u potpunosti budete prisutni u trenutku.

Prednosti su brojne - od smanjenog stresa i tuge do povećanog stupnja usredotočenosti i sreće.

Ali što je točno mindfulness i kako ga možete prepoznati i iskoristiti njegove brojne prednosti?

Praksa meditacije mindfulnessa jedan je od načina da zaista doživite sadašnji trenutak

i tu svijest integrirate u svoj svakodnevni život.

Definiranje Mindfulnessa

Mindfulness je kvaliteta prisutnosti i potpunog sudjelovanja u onome što radimo u ovom trenutku - bez ometanja ili prosuđivanja,

svjesnih svojih misli i osjećaja bez da se za njih uhvatimo.  Mindfulness treniramo u ovoj trenutačnoj svjesnosti pomoću meditacije, omogućavajući tako da izgradimo vještinu pažljivosti kako bismo je mogli primijeniti u svakodnevnom životu. Podučavamo da um bude prisutan, mi učimo sebe da živimo pametnije - u sadašnjosti, uzimajući dah, ne obazirući se na reaktivne misli i osjećaje - što je posebno korisno ako se suočimo sa izazovnim okolnostima ili teškim situacijama.

bottom of page