top of page

I N T U I C I J A

Svi smo rođeni sa intuicijom.

To je onaj tihi glas u vama koji vam stalno govori, upozorava, daje odgovore, ideje...

Ali rijetko ga čujete, a još manje slušate.

Onaj drugi koji vam stalno nešto viče i dobacuje je vaš ego i na njega itekako obraćate pažnju.

Znate li da je intuicija jedna od najvećih darova koji ste dobili? Ne trebate je zaraditi ili zaslužiti, imate je.

Darovana vam je rođenjem kao najvišoj kreaciji ovdje na Zemlji.  

Ako je ne koristite, događa se isto što i sa mišićima ili tijelom kad ga ne upotrebljavate. Postane skoro pa nekorisno.

No kada mu se posvetite, kada počnete obraćati pažnju i počnete ga slušati što vas traži, onda je priča drugačija.

Postaje najsavršeniji stroj kojeg možete zamisliti i to u vašoj službi, vama na raspolaganju. 
Vaša intuicija je ta mentalna sposobnost koja vam omogućuje
ugoditi vibracijama, energiji koju prenosite cijeli dan.

Kada ste na istoj frekvenciji sa nečim što želite to dolazi u vašu stvarnost.

Isto kao kada nazovete nekog na telefon. Čujete njegov ili njezin glas jer ste na istoj frekvenciji.

Ili kada slušate omiljenu radio stanicu, morate znati njezinu frekvenciju.

Zato ako nešto zaista želite, razmišljajte često o tome.
Misao je energija i kada razmišljate, vi prenosite energiju. 
Ako imate osjećaj da biste trebali nekoga nazvati ili nešto učiniti, učinite to. To vam govori vaša intuicija.

Ona zna mnogo više od vas, ono što vi ne čujete i ne vidite, ono što vi ne znate.

No nikad vam neće nauditi, uvijek ali uvijek radi u vašu korist. 
Počnite obraćati pažnju na to. 

bottom of page