top of page

Ž E LJ A


Želja. Tako moćna. Zaista je. Ona vašem umu daje neprikosnovenu moć.
Kada se sa željom koncentrirate na cilj, on postaje magnet, vaša točka privlačenja.
Ona upravlja energijom i usmjerava je na jedno mjesto.

To je još jedna od naših mentalnih vještina koja nam je prirodno podarena.

Sve što vi trebate, koristiti je.

Možete je jačati tako što ćete naći neki objekt na kojeg ćete se fokusirati.

Radite to svaki dan.

Uzmite bilo koji predmet u vašoj kući, u prostoriji u kojoj rado boravite.

Koncentrirajte se na njega pet minuta. Kada vam um odluta, samo ga ponovno usmjerite na taj predmet.

Kada se naučite koncentrirati na jednu stvar, možete se koncentrirati na bilo što. 

Kada ste koncentrirani povećavate moć svojih misli i amplitudu vibracija.
Ljudi koji su dobri u svom poslu rezultate postižu upravo zbog svoje želje, odnosno koncentracije na ono što im je bitno. 

Ona je ključ vašeg uspjeha, a to morate raditi sa željom. 
Kao što je Napoleon rekao: Vidim samo cilj i prepreka se mora maknuti.

bottom of page